Salman Khan Sues KRK For Radhe Film Review

Salman Khan’s film Radhe team has filed a defamation suit against Kamal Rashid Khan (KRK). The tea…